See veebileht kasutab küpsiseid. Jätkates sirvida seda kodulehel ilma muutes oma veebilehitseja küpsiste seadeid, nõustute te meie küpsiste kasutamise kohta.

Loe lähemalt lugedes meie cookie suunis.

Keskkonnakaitse

Viimaste aastate jooksul on keskkonnaküsimustele hakatud aina rohkem tähelepanu pöörama ja energia efektiivne kasutamine ning saaste vähendamine on tähtsamad, kui kunagi varem. Suurköökides kasutatakse mitmeid suure võimsusega seadmeid, mis töötavad terve päeva ja nii aastast aastasse. Suurköögiseadmetes kasutava energiakulu vähendamisel on vahetu mõju keskkonnale ja kasutuskulude vähenemisest saavutatav rahaline kokkuhoid on oluline ka omanikule.

Electrolux Professional austab loodust ja peab oluliseks selle säilimist ka tulevastele põlvedele. Seetõttu üritatakse tootearenduses minimaliseerida keskkonda kahjustavad tegurid, mõeldes toote elukaare igale faasile – tegemata siiski järeleandmisi toodete kasutamisest tulenevale kasule viimastega igapäevaselt töötavatele inimestele.

Jätkusuutliku arengu järgimine on kirjutatud Electrolux Professionali põhiväärtustesse.

Oleme juba aastakümneid teinud jätkuvat arendustööd selle nimel, et meie tooted ja protsessid oleksid võimalikult efektiivsed. Lisaks sellele pürime aktiivselt teavitada ka meie koostööpartnereid sellest, kui olulised on keskkonda vähem koormavad „rohelised“ tooted meie ühistele loodusvaradele. Electrolux Professional on loonud konkreetse lähenemismudeli toote igale elufaasile: projekteerimisest tootmiseni ja kasutamise ning seadme elukaare lõpus toimuvale taaskasutamiseni. Eesmärgiks on vähendada keskkonna koormust ja maksimaliseerida kliendi saavutatav kokkuhoid.

Tootearendusest taaskasutuseni

Electrolux Professionali tõsine panustamine jätkusuutlikkusse arengusse on näha kõikjal ja me võtame arvesse toodete keskkonnamõjutused kogu nende elukaare jooksul, alates projekteerimisest kuni taaskasutamiseni.

Projekteerimine

Toote kogu elukaart arvesse võttev projekteerimine aitab säästa loodust. Peamiseks eesmärgiks on toota tooteid, mis kasutavad töötamisel võimalikult vähe vett ja energiat, sest seadme kasutamisel eraldub suurim osa süsihappegaasist. Rohelised tooted peavad tagama vee ja pesuainete minimaalse kasutamise, keskkonnasõbralike materjalide kasutamise ja need peavad olema konstrueeritud selliselt, et nende taaskasutamine oleks lihtne.

Tootmine

Electrolux Professional suurköögiseadmed omavad ISO 14001 keskkonnasertifikaati. Seeläbi on iga tehas seotud pidevate keskkonnaparandustega. Alates aastast 1996 on kõikide tehaste veekulu langenud 50% ja energiakulu 20 %.

Materjalid

Materjalide valiku üheks kõige tähtsamaks kriteeriumiks on tervisele, turvalisusele ja keskkonnale kahjulike materjalide kasutamise välistamine. Selleks, et toodetes kasutatavad materjalid on keskkonnasõbralikud ja turvalised:

  • Optimeerib Electrolux materjalide kasutamist toodete valmistamisel ressursside tõhusaks kasutamiseks ja kerge taaskasutatavuse tagamiseks.
  • Piiratud materjalide nimekiri näitab ära mis materjali kasutamine Electroluxi toodetes on keelatud või piiratud.
  • Kemikaale puudutav juhtimissüsteem määratleb ära kuidas Electroluxi toodetes kasutatud kemikaale tuleb käsitleda. See on osa ISO 14001 sertifitseerimisprotsessist.

Electrolux soovib alati olla samm eespool seaduseandjatest, nagu näiteks EL’i RoHS direktiiv ja vastavad seadused Hiinas, Jaapanis ning Ameerika Ühendriikides. Electrolux peab tundma täpselt oma toodetes kasutatavaid materjale, tagamaks klientide ja oma töötajate turvalisust. Lisaks RoHS direktiivile võeti kasutusele täiendav sisemine nimekiri mis hõlbustab tuntavalt seda ülesannet.

 

Alltöövõtjad

Alltöövõtjad ei saa Electroluxi’ga läbirääkimiste käigus mingeid allahindlusi teemades, mis puudutavad toimimispõhimõtteid ja keskkonnapoliitikat. Oma tarnijate valimisel võtab Electrolux Professional lisaks pakutavale kvaliteedile arvesse ka keskkonnamõjud ja töötajate töötingimused, kannustades neid samas eetiliste ning jätkusuutlike põhimõtete järgimisele oma igapäevases töös.

Taaskasutatavus

Electrolux Professional garanteerib oma toodete kõrge taaskasutatavuse taseme, tooted on vähemalt 95% osas taaskasutatavad. Nii hoolitseme selle eest, et vastutame oma tegevusega keskkonna tervise eest ja tagame puhta elukeskkonna järeltulevatele sugupõlvedele.

Keskkonnastandard ISO 14001

1995. aastal omistati Electrolux Professional tehastele see tähtis sertifikaat, mis aitab firmadel parandada nende keskkonnakvaliteeti. Alates 1996 aastast on iga üksiku toote tootmiseks kuluva vee ja energiakulu vähendatud vastavalt 50% ja 20%.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Väga karm sisemine reeglistik, karmim kui seadus nõuab, limiteerib materjalide valikut ja lisab olulisi punkte RoHS Euroopa direktiivile (vastu võetud 2003. aastal Euroopa Liidu poolt) – mis keelab firmadel oma toodetes kasutada ohtlikke materjale ja komponente. Meil on kasutusel spetsiaalne Electroluxi keelatud materjalide nimekiri. Globaalne kohalolu võimendab efekti ja teeb Electrolux Professional'ist "keskkonna tundlikkuse" eksportööri, levitades Euroopa karmimaid seaduseid kogu oma hankeahelasse igas riigis.

Taaskasutatavus

Vastavalt Electroluxi standarditele, on kõik Electrolux Professionali poolt pakutavad lahendused väga suures ulatuses taaskasutatavad (kuni 95%).

Rohelised tööpõhimõtted

Igas Electroluxi tehases kogu maailmas on keskendutud märgatavale veekulu vähendamisele. Kahjulikud materjalid, lahustid ja saastavad ained on kasutuselt eemaldatud ja silikoontihendid vahetatud jätkusuutlikku arengut toetavate lahenduste vastu.

Electrolux jätkab vastutustundliku globaalse tootjana, tehes igapäevase elu lihtsamaks ja turvalisemaks kõikidele inimestele kogu maailmas. Electroluxi visiooni ja põhiväärtuste osaks on olla nüüd ja tulevikus meie sektori juhtiv keskkonna kaitsja!

Tõestuseks jätkuvale ja konkreetsele keskkonnahoidu puudutavale arendustööle ning kõige karmimate rahvusvaheliste standardite järgimisele, on Electrolux Professionali „rohelisi“ väärtusi tunnustatud autoriteetsete kiitustega. Kiitused ja tunnustused on saadud iseseisvatelt ja sõltumatutelt organisatsioonidelt, mis sertifitseerivad selliseid ökoloogilisi tooteid, mis on meie keskkonnahoiuks olulised.


E.C.E. (Energiaklassi tähis)

E.C.E. (Energiaklassi tähis) cecedItalia prognoosib tulevasi Euroopa Liidu seaduseid, mis puudutavad energiaklassi tähise tabelit. Seadmete protokollile vastavus energiatõhususe osas on kinnitatud IMQ Test laboratooriumite poolt. www.ceceditalia.it

 
ENERGIATEHNOLOOGIA NIMEKIRI (ETL)

ENERGY TECHNOLOGY LIST ETLis loetletud Keskkonnaalase Koostöökokkuleppe ECA poolt sertifitseeritud tooted on energiatõhusad ja võimaldavad pikaajalise rahalise kokkuhoiu. Energiatõhusatesse tehnoloogiatesse investeerimine vähendab kliimamuutuse mõju.


Go’ Energimærk, Taani Energiasäästu Märgis

Go’ Energimærk, Taani Energiasäästu Märgis Go’ Energi on sõltumatu avalik organisatsioon mis allub Taani Kliima- ja energiaministeeriumile, mis tegeleb energiatõhususe küsimustega Taanis.
Kogu soovitatud toodete nimekiri on leitav siit:www.savingtrust.dk

 
GASTEC

GASTEC Kiwa Gastec Certification on Euroopa turuliider gaasipõhiste toodete testimisel ja sertifitseerimisel. Kiwa Gastec Certification testib ja sertifitseerib kvaliteetjuhtimise tooteid ja süsteeme. See annab hinnangu turva- ja kontrollseadmete ohutusele, tõhususele ja kvaliteedile, torusüsteemide ja -seadmete jaotusele ja paigaldamisele.


JÄTKUSUUTLIKU ENERGIAKASUTUSE PREEMIA

JÄTKUSUUTLIKU ENERGIAKASUTUSE PREEMIA 2007. aasta veebruaris andis Euroopa Komisjon Electrolux Grupile jätkusuutliku energiakasutuse preemia “kollektiivse pühendumuse” kategoorias. See auhind premeerib Electroluxi tema jätkuvate jõupingutuste eest energiatarbimise vähendamisel toodetes, vabrikutes ja teenuste osutamisel.

 
ISO 14001

ISO 14001 ISO 14001 on keskkonnajuhtimissüsteem, mille eesmärgiks on aidata organisatsioonidel vähendada nende tegevuse negatiivset mõju keskkonnale (põhjustab ebasoodsaid muutusi õhus, vees ja maapinnal) ning täita kohaldatavaid seaduseid ja eeskirju.


VASTAVUS RoHS-DIREKTIIVIDELE

VASTAVUS RoHS-DIREKTIIVIDELE Euroopa Liidus 2003. aastal vastu võetud ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (RoHS) elektrilise ja elektroonilise varustuse osas piirab kuue ohtliku materjali kasutamist erinevat tüüpi elektrooniliste ja elektriliste sisseseadete tootmisel.

 
UUESTI RINGLUSESSE VÕTMISE KÕRGE TASE

UUESTI RINGLUSESSE VÕTMISE KÕRGE TASE Electroluxi seadmete kavandamisel arvestatakse nende keskkondlikku mõju kogu elutsükli jooksul (toormaterjalide ekstraheerimine ja käitlemine, tootmine, jaotus, kasutamine, korduvkasutamine, uuesti ringlusesse võtmine ja lõplik ringlusest eemaldamine). Nimetatud põhjusel võetakse Electroluxi seadmed sageli uuesti ringlusesse, sest nende valmistamisel on kasutatud peamiselt roostevaba terast (AISI 304, AISI 316, AISI 430 jne).


HOLLAND - EIA (Energy Investment Allowance)

EIA See maksusoodustuse programm annab otsese finantsilise kasu (kuni 44 protsenti aastasest investeerimismahust on tagastatav) Hollandi firmadele, mis investeerivad energiatõhusatesse seadmetesse ja taastuvenergiasse.